Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice

Serdecznie witamy w mieście Andrzeja Krzanowskiego – miejscu, w którym żył, założył rodzinę i pracował twórczo do końca swoich dni.
Miejsce to leży na prawym brzegu Wisły i zostało przez kompozytora opisane w kwintecie akordeonowym „Alkagran, czyli Jedno miejsce na prawym brzegu Wisły”.
Nagle i przedwcześnie przerwana praca Andrzeja stała się inspiracją i drogowskazem do szukania drogi i odkrywania różnych oblicz kultury i sztuki, a jego „obecność” – zadziwiająco intensywna i regularna – nadaje festiwalowi „Alkagran” wymiar szczególny.
Wierzymy, że dźwięki i nuty, które nam pozostawił, jeszcze długo będą unosić się w tym szczególnym miejscu na brzegu Wielkiej Rzeki.

Welcome to the city of Andrzej Krzanowski – the place where he lived, started a family and worked creatively until the end of his days.
This place is located on the right bank of the Vistula and was described by the composer in the accordion quintet „Alkagran, or One place on the right bank of the Vistula”.
Andrzej’s work, suddenly and prematurely interrupted, became an inspiration and a signpost for finding a way and discovering different faces of culture and art, and his „presence” – surprisingly intense and regular – gives the „Alkagran” festival a special dimension.
We believe that the sounds and notes he left us will float in this special place on the bank of the Great River for a long time.