Program Festiwalu / Programme

XXVI JESIENNY FESTIWAL MUZYCZNY  „ALKAGRAN 2022”
26TH AUTUMN MUSIC FESTIVAL „ALKAGRAN 2022”

XII KONKURS AKORDEONOWY IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO
THE 12TH ANDRZEJ KRZANOWSKI ACCORDION COMPETITION

CZECHOWICE-DZIEDZICE
27-30 września 2022 September 27-30, 2022

27 września, wtorek 10.00 September 27, Tuesday 10.00 a.m.
XII KONKURS AKORDEONOWY IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO
THE 12TH ANDRZEJ KRZANOWSKI ACCORDION COMPETITION
I etap – kategoria solistyczna 1st stage – soloist category

27 września, wtorek 19.00 September 27, Tuesday 7.00 p.m.
RECITAL AKORDEONOWY
ACCORDION RECITAL
Maciej Frąckiewicz – akordeon accordion

w programie utwory Marcina Bortnowskiego, Stanisława Bromboszcza, Andrzeja Krzanowskiego, Krzysztofa Olczaka i Tadeusza Wieleckiego
the program includes compositions by Marcin Bortnowski, Stanisław Bromboszcz, Andrzej Krzanowski, Krzysztof Olczak, Tadeusz Wielecki

********

28 września, środa 9.30 September 28, Wednesday 9.30 a.m.
XII KONKURS AKORDEONOWY IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO
THE 12TH ANDRZEJ KRZANOWSKI ACCORDION COMPETITION

I etap – kategoria solistyczna 1st stage – soloist category

********

29 września, czwartek 9.30 September 29, Thursday 9.30.a.m.
XII KONKURS AKORDEONOWY IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO
THE 12TH ANDRZEJ KRZANOWSKI ACCORDION COMPETITION

II etap – kategoria solistyczna 2nd stage – soloist category

29 września, czwartek 19.00 September 29, Thursday 7.00 p.m.
(CZY) MUZYKA WZWODZI…
(DOES) THE MUSIC ERECTING…
Refleksje nie tylko muzyczne dedykowane Andrzejowi Chłopeckiemu
Not only musical reflections dedicated to Andrzej Chłopecki

Magdalena Stochniol – prowadzenie leading
Natalia Kowalska – akordeon accordion
Tobiasz Urbaniak – akordeon accordion

********

30 września, piątek 10.00 September 30, Friday 10.00 a.m.
XII KONKURS AKORDEONOWY IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO
THE 12TH ANDRZEJ KRZANOWSKI ACCORDION COMPETITION
Kategoria kameralna Chamber ensembles category

30 września, piątek 18.00 September 30, Friday 6.00 p.m.
UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ KONCERT LAUREATÓW XII KONKURSU AKORDEONOWEGO IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO
ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE COMPETITION, AWARDING PRIZES AND DIPLOMAS. CONCERT OF COMPETITION WINNERS 

Wszystkie koncerty i wydarzenia festiwalowe odbywają się w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
All concerts and festival events take place at the Municipal Cultural Center in Czechowice-Dziedzice