Andrzej Krzanowski

Andrzej Krzanowski

Andrzej Krzanowski (1951–1990) – polski kompozytor, akordeonista i pedagog. Studia kompozytorskie odbył u Henryka Mikołaja Góreckiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (1971–1975, dyplom z wyróżnieniem). Studiował również grę na akordeonie pod kierunkiem Joachima Pichury. Jako kompozytor debiutował na Festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu w Stalowej Woli oraz na Spotkaniach Muzycznych w Baranowie Sandomierskim.
Jego najważniejsze dzieła to: cykl sześciu Audycji, kwartety smyczkowe, cykl dziewięciu ReliefówSalve Regina, cykl pięciu StudiówI Symfonia, II Symfonia, Wiatr echo niesie po polanie i utwory akordeonowe, stanowiące ponad połowę twórczości kompozytora. W akordeonie Krzanowski odkrył nieznane dotąd możliwości barwowe, artykulacyjne i wydobył z niego nowe środki narracji muzycznej. Jego twórczość spotkała się z uznaniem jurorów konkursów kompozytorskich, którzy przyznali mu łącznie kilkanaście nagród i wyróżnień. Ponadto otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1985) oraz dwa prestiżowe stypendia: Witolda Lutosławskiego (1986) oraz Scottish Arts Council (1988). Twórczości kompozytora poświęcone są Festiwal i Konkurs Akordeonowy Alkagran w Czechowicach-Dziedzicach. 

Andrzej Krzanowski (1951–1990) – Polish composer, accordionist and pedagogue. He completed his composition studies under Henryk Mikołaj Górecki at the Upper State Music School in Katowice (1971–1975, diploma with distinction). He also studied playing the accordion under Joachim Pichura. As a composer, he debuted at the Young Musicians For a Young City of Stalowa Wola Festival and the Musical Meetings festival in Baranow Sandomierski.
His most important works include: a cycle of six Programmes, string quartets, nine ReliefsSalve Regina, cycle of five StudiesI Symphony, II Symphony, Winds carry echoes across meadows and accordion pieces which represent more than half of the works produced by Krzanowski, who discovered previously unknown soundscape possibilities, articulations and used them for new musical narrative means. His work was appreciated by jurors at composition competitions, who awarded him more than ten prizes and distinctions. In addition, his works created for children and young adults were given an award by The Polish Prime Minister in 1985, and he was the recipient of prestigious scholarships from Witold Lutosławski and the Scottish Arts Council, while the Accordion Festival and Competition Alkagran in Czechowice-Dziedzice is dedicated to him.