Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla uczestników konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu „XI KONKURS AKORDEONOWY IM. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO ALKAGRAN 2020” oraz
udostępnienia informacji o wynikach konkursu a także w celu promocji konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim i jego wynikach a także przygotowania notek biograficznych.

Przyjmuję do wiadomości, iż Współadministratorami danych osobowych są Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 6520012432, REGON: 000286864 oraz Grażyna Krzanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA AKADEMIA MUZYKI” KRZANOWSKA GRAŻYNA ul. Adama Mickiewicza, nr 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521037368, REGON: 272044989.

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.