Andrzej Krzanowski urodził się 9 kwietnia 1951 r. w Bielsku-Białej, zmarł 1 października 1990 r. w Pszczynie. Studiował kompozycję u Henryka Mikołaja Góreckiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz grę na akordeonie pod kierunkiem Joachima Pichury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach.

 

Andrzej Krzanowski był:
– kompozytorem – pozostawił ponad 100 opusów, z czego ponad połowę stanowią kompozycje akordeonowe.

 

– akordeonistą – występował w wielu krajach, wykonując głównie muzykę współczesną.

 

pedagogiem – wykładał w Akademii Muzycznej w Katowicach, prowadził również kursy muzyki akordeonowej w Niemczech, Finlandii i Francji. Był także związany z Państwowa Wyższą Szkołą Muzyczną we Wrocławiu i Państwową Szkołą Muzyczną im. M. Karłowicza w Katowicach.

 

–  laureatem wielu nagród kompozytorskich i artystycznych – m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1985), I nagrody na Konkursie Kompozytorskim im. Artura Malawskiego w Krakowie (1976), III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Carla Marii von Webera w Dreźnie (1978 i 1979), I nagrody na Konkursie Kompozytorskim Naczelnej Redakcji Muzycznej Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie (1979), I nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Digne-les-Bains  (1981), I nagrody na Konkursie Kompozytorskim w Kamieniu Pomorskim (1985).

 

– stypendystą Witolda Lutosławskiego oraz Scottish Arts Council,

 

– działaczem muzycznym – prezesował Związkowi Kompozytorów Polskich w Katowicach, prowadził wiele koncertów, brał udział w pracach Jury konkursów akordeonowych i kompozytorskich,

 

– przedstawicielem Grupy Stalowowolskiej, „Śląskiej Fali 51″, „nowego romantyzmu”,

 

– czechowiczaninem – w tym mieście żył i tworzył przez całe swoje życie; tu, na cmentarzu
w Dziedzicach, został pochowany.

Z jego imieniem związane jest Towarzystwo Przyjaciół Muzyki w Katowicach, Konkurs Kompozytorski dla uczniów średnich szkół muzycznych, Konkurs Akordeonowy i Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran” w Czechowicach-Dziedzicach, Sala Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach, Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie, Fundacja im. Andrzeja Krzanowskiego oraz szereg dedykowanych mu kompozycji. Kronikę życia i twórczości oraz katalog tematyczny dzieł opublikowała Akademia Muzyczna w Katowicach.

Głównym wydawcą utworów Andrzeja Krzanowskiego jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne
w Krakowie.