•   Solistyczna
      Kameralna (duet, trio, kwartet, kwintet)

  • Andrzej Krzanowski – Divertimento, 1. Preludium, 2. Kanon, 3. Taniec , 5'05''