•   Solistyczna
    Kameralna (duet, trio, kwartet, kwintet)

 • Andrzej Krzanowski – Divertimento, 1. Preludium, 2. Kanon, 3. Taniec , 5'05''

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w CzechowicachDziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w X Konkursie Akordeonowym im. Andrzeja Krzanowskiego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, oraz prawo do przenoszenia danych;
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w X Konkursie Akordeonowym im. Andrzeja Krzanowskiego.
 • Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:
  1. Uczestnictwa w konkursie X Konkursie Akordeonowym im. Andrzeja Krzanowskiego;
  2. Uczestnictwa w promocji X Konkursu Akordeonowego im. Andrzeja Krzanowskiego.
 • Jednocześnie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), wyrażam nieodpłatnie zgodę na publikację mojego wizerunku w przestrzeni publicznej i mediach dla celów promocji konkursu.