Lista uczestników zgłoszonych do X Konkursu Akordeonowego im. Andrzeja Krzanowskiego (w kolejności alfabetycznej)
List of participants submitted to the 10th Andrzej Krzanowski International Accordion Competition (in alphabetical order)

Kategoria solistyczna/ The soloist category

Balukiewicz Gabriel (Polska/Poland)
Bratasz Krzysztof (Polska/Poland)
Brzezina Łukasz (Polska/Poland)
Dožić Noel (Chorwacja/Croatia)
Dudek Adam (Polska/Poland)
Dudek Mateusz (Polska/Poland)
Dzięcioł Alina (Polska/Poland)
Glavaš Dario (Chorwacja/Croatia)
Guzik Marcin (Polska/Poland)
Janas Paweł (Polska/Poland)
Jembrišak Martina (Chorwacja/Croatia)
Kacprzak Maciej (Polska/Poland)
Kołsut Bartosz (Polska/Poland)
Krzywonos Oskar (Polska/Poland)
Kubarski Michał (Polska/Poland)
Maksymienko Adam (Polska/Poland)
Mazgaj Michał (Polska/Poland)
Niewczas Kuba (Polska/Poland)
Pieniążek Łukasz (Polska/Poland)
Stachowski Aleksander (Polska/Poland)
Stalewski Kacper (Polska/Poland)
Urbaniak Tobiasz (Polska/Poland)
Waszczyk Marcin (Polska/Poland)
Zembroń Piotr (Polska/Poland)

Kategoria kameralna/ Chamber ensembles category

ALDO DUO Aleksander Stachowski – acc., Dominik Domińczak – cl. (Polska/Poland)
Brzezina/Kołsut Duo Łukasz Brzezina – acc., Bartosz Kołsut – acc. (Polska/Poland)
Duet Przemysław Chałupka – acc., Wojciech Chałupka – sxf. (Polska/Poland)
Duet Maciej Zimka – acc., Wiesław Ochwat – acc.DUO ARS (Chorwacja/Croatia) Martina Jembrišak – acc., Dario Glavaš – acc. (Chorwacja/Croatia)
Kacprzak&Sokołowski DUO Maciej Kacprzak – acc., Karol Sokołowski – vcl. (Polska/Poland)

Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana po weryfikacji zgodności warunków uczestnictwa z Regulaminem Konkursu, nie później niż 19 lipca 2018 roku.

The list of participants qualified for the Competition will be published after verification of compliance of the conditions for participation with the Competition Regulations, no later than July 19, 2018.
Lista uczestników zgłoszonych do X Konkursu Akordeonowego im. Andrzeja Krzanowskiego (w kolejności alfabetycznej)
List of participants submitted to the 10th Andrzej Krzanowski International Accordion Competition (in alphabetical order)

Kategoria solistyczna/ The soloist category

Balukiewicz Gabriel (Polska/Poland)
Bratasz Krzysztof (Polska/Poland)
Brzezina Łukasz (Polska/Poland)
Dožić Noel (Chorwacja/Croatia)
Dudek Adam (Polska/Poland)
Dudek Mateusz (Polska/Poland)
Dzięcioł Alina (Polska/Poland)
Glavaš Dario (Chorwacja/Croatia)
Guzik Marcin (Polska/Poland)
Janas Paweł (Polska/Poland)
Jembrišak Martina (Chorwacja/Croatia)
Kacprzak Maciej (Polska/Poland)
Kołsut Bartosz (Polska/Poland)
Krzywonos Oskar (Polska/Poland)
Kubarski Michał (Polska/Poland)
Maksymienko Adam (Polska/Poland)
Mazgaj Michał (Polska/Poland)
Niewczas Kuba (Polska/Poland)
Pieniążek Łukasz (Polska/Poland)
Stachowski Aleksander (Polska/Poland)
Stalewski Kacper (Polska/Poland)
Urbaniak Tobiasz (Polska/Poland)
Waszczyk Marcin (Polska/Poland)
Zembroń Piotr (Polska/Poland)

Kategoria kameralna/ Chamber ensembles category

ALDO DUO Aleksander Stachowski – acc., Dominik Domińczak – cl. (Polska/Poland)
Brzezina/Kołsut Duo Łukasz Brzezina – acc., Bartosz Kołsut – acc. (Polska/Poland)
Duet Przemysław Chałupka – acc., Wojciech Chałupka – sxf. (Polska/Poland)
DUO ARS (Chorwacja/Croatia) Martina Jembrišak – acc., Dario Glavaš – acc. (Chorwacja/Croatia)
Kacprzak&Sokołowski DUO Maciej Kacprzak – acc., Karol Sokołowski – vcl. (Polska/Poland)

Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana po weryfikacji zgodności warunków uczestnictwa z Regulaminem Konkursu, nie później niż 19 lipca 2018 roku.

The list of participants qualified for the Competition will be published after verification of compliance of the conditions for participation with the Competition Regulations, no later than July 19, 2018.